Flight Review - British Airways BA32 & BA27 Hong Kong - London - Hong Kong Club World (Business Class B777-300 & A380-800)

摩洛哥之旅正式出發,先乘坐英航到倫敦再轉機往馬德里,

停留2天後再坐西班牙國家航空前往摩洛哥,

英航商務客位既硬件係業界眾所就知麻麻地,

不過近來係軟件上如床品及餐食都有些許改進,算係好過無,

英航係香港出發通常都係15,16號閘,用qantas lounge就最方便,睇見boarding 先去登機

 photo 65913061-5F19-4D0C-B380-D9583E708ADE_zps0i73dpya.jpg  photo E4B23EBB-2820-4E0C-82CA-2F0A6799D5B1_zpsjnd4bfzq.jpg
Read More 0 Comments