Flight Review - Air India AI315 Osaka Kansai - Hong Kong Business Class (B788)

之前都有分享過印航飛首爾既體驗,

Flight Review - Air India AI317 Seoul - Hong Kong Business Class (B788)

除左首爾,印航都有飛大阪線,相信大家都唔陌生,

兩條航線既價錢都十分吸引,

雖然航班既機型都係一樣,但係餐食及整體機場體驗都有小許不同,

現在就同大家分享一下

 photo 7FBFE6A8-F351-490E-AFDD-08E0F6DA3FF1_zpsbfbyrpci.jpg
Read More 0 Comments

Flight Review - Air India AI317 Seoul - Hong Kong Business Class (B788)

今次韓國滑雪之旅,去程就坐左埃塞俄比亞航空787夢幻客機,

回程就試下印度航空既787夢幻客機,

 

印度航空係仁川機場check in位於k區,

有專屬business class check in 櫃位,

比埃航好,滑雪板寄倉不用另收費

 photo 4C68C80C-2B3E-44B8-931F-27C9AC06E30A_zps6ogloxnj.jpg  photo 16D16C14-E089-49BA-A4BF-20F96F04C910_zps1bjqz3dk.jpg
Read More 0 Comments