ANA 全日空日本商務來回連稅 大阪 6425 東京 6589 起!仲有其他日本航點

全日空減價又黎啦,

除左東京,大阪, 都可以轉機去下日本其他地方,

廣島 6631, 仙台 6689, 函館 6631, 仲有好多航點,

轉機的話都可以免費經停東京,大阪,

銷售日期由即日起至 03/12/2019,

旅行日期由 01/01/2020 - 09/07/2020,27/08/2020-30/09/2020,

blackout 日子有 23/01/20 - 28/01/20, 09/04/2020-13/04/2020, 10/07/2020-26/08/2020,

預訂可上官網 

https://www.ana.co.jp/zh/hk/

 

全日空商務艙體驗報告
Flight Review - ANA NH812 Hong Kong - Tokyo Narita Business Class (B763)

Write a comment

Comments: 0