ANA 全日空直航日本!商務來回連稅 名古屋 6218 大阪 6227 東京 6392 起!

比上一次減價仲平!

雖然全日空飛KIX, NGO及NRT既硬件就有d舊,唔算理想,

不過對日藉航空有情意結既就唔可以錯過,

銷售日期由即日起至 29/10/2019

旅行日期由 30/12/2019 - 03/02/2020,

blackout 日子有 23/01/20 - 28/01/20

機票有較期1日至10日,

預訂可上官網 

https://www.ana.co.jp/zh/hk/

 

全日空商務艙體驗報告
Flight Review - ANA NH812 Hong Kong - Tokyo Narita Business Class (B763)

 photo Screen Shot 2019-10-26 at 12.24.05 am_zps1cyjvipt.png

Write a comment

Comments: 0