ANA 全日空直航日本!商務來回連稅 名古屋 6603 東京 7082 起!

雖然全日空飛NGO及NRT既硬件就有d舊,唔算理想,

不過對日藉航空有情意結既就唔可以錯過,

銷售日期由即日起至 30/09/2019

旅行日期由 01/11/2019 - 31/05/2020,

blackout 日子有 20/12/19 - 29/12/19 OR 23/01/20 - 28/01/20 OR 09/04/20 - 13/04/20.

機票有較期1日至10日,

預訂可上官網 

https://www.ana.co.jp/zh/hk/

 

全日空商務艙體驗報告
Flight Review - ANA NH812 Hong Kong - Tokyo Narita Business Class (B763)

 photo Screen Shot 2019-09-28 at 10.33.05 pm_zpsywajn1pj.png  photo Screen Shot 2019-09-28 at 10.36.54 pm_zpstl0tepd0.png

Write a comment

Comments: 0