Flight Review - Cathay Pacific CX408 Hong Kong - Taipei Business Class (B773)

相信不小人都鐘意近近地飛台灣一轉,輕鬆下,小編都一樣,

今次要放工後出發,所以就揀左cx408 22:50出發呢班機,

都係熟悉既區域型商務座位,今次就唔再多講座位硬件,

主要睇下近排飛台灣有咩野食,有咩野飲

 photo Screen Shot 2019-06-14 at 10.57.00 pm_zps19unhh7c.png

國泰b777-300 區域型商務位以2-3-2排列,

一定唔係好理想架啦,由其係坐e位個個,

而小編就選坐a及c 窗口位,

上機後一樣都係有welcome drink

 photo Screen Shot 2019-06-14 at 11.04.31 pm_zpsj7objy3p.png  photo Screen Shot 2019-06-14 at 10.57.11 pm_zps8votewwt.png

是日酒水單及餐單,

個人覺得呢個晚餐就唔多特別,唔係好吸引

 photo Screen Shot 2019-06-14 at 10.57.19 pm_zps5aoi3aqo.png  photo Screen Shot 2019-06-14 at 10.57.26 pm_zpsrcxsjqdf.png  photo Screen Shot 2019-06-14 at 10.57.34 pm_zpsxomjfis0.png  photo Screen Shot 2019-06-14 at 10.57.41 pm_zpsyopmg9ku.png

飛台灣個零鐘機程,時間關係,前菜,主菜同甜品都係一次過送上,

同預想一樣,味道好麻麻,今次算係below standard

 photo Screen Shot 2019-06-14 at 10.58.00 pm_zpscemwmod6.png  photo Screen Shot 2019-06-14 at 10.58.33 pm_zpslvkqghdk.png

娛樂系統,電影方面都算幾新(2019年5月出發)

 photo Screen Shot 2019-06-14 at 10.57.51 pm_zpsr4pwz2cq.png

今次旅程體驗麻麻,最扣分既唔係座位硬件 (因為一早預左加上只係個零鐘機程),

反而係餐食,好彩係lounge都叫食左d野

Write a comment

Comments: 0