Flight Review - Air India AI315 Osaka Kansai - Hong Kong Business Class (B788)

之前都有分享過印航飛首爾既體驗,

Flight Review - Air India AI317 Seoul - Hong Kong Business Class (B788)

除左首爾,印航都有飛大阪線,相信大家都唔陌生,

兩條航線既價錢都十分吸引,

雖然航班既機型都係一樣,但係餐食及整體機場體驗都有小許不同,

現在就同大家分享一下

 photo 7FBFE6A8-F351-490E-AFDD-08E0F6DA3FF1_zpsbfbyrpci.jpg

商務艙有兩個check in 櫃位,辦理登機算快,

除了派發lounge invitation card還會派發fast lane card,可經快線辦理安檢手續,

不用半小時已可完成辦理登機,安檢發出境手續

 photo 9957B84E-0D95-4976-9A56-EC125A3A6D46_zpsqlkd8k6o.jpg

出了境後需乘搭無人列車前往登機閘口附近的lounge,

印航會派發lounge pacific 既invitation card,

不過身為星空聯盟成員,只要show boarding pass就可以用ana 既lounge,

兩個lounge既分別可睇返

Lounge Review - Lounge Pacific Osaka Kansai

Lounge Review - ANA Lounge Osaka Kansai

 photo Screen Shot 2017-03-05 at 7.04.42 pm_zpsqrjpcjcl.png

登機啦,都係788型號,

商務艙座位以2-2-2排列,

係standard forward facing 既平躺座位,空間感十足,

其他座位細節可睇返之前首爾既體驗

 photo 879B51A2-FEAF-48DC-BB7B-1A81026E3B73_zpsd45avgpa.jpg  photo EF207950-5349-4502-BCDB-AC3244103DFB_zps2drewz4e.jpg

今次主要睇返餐食方面,

一共有兩款選擇,

唔小得有印度咖喱,係幾好味既

 photo 8B590977-D612-4AC1-A9C2-B209D7079931_zpsffcwmji0.jpg  photo 3DB7BE5B-FCA9-422A-94DF-972713D5F2A1_zpsxwrvxgql.jpg

仲有日式選擇,咁經日本空廚準備既,質素都係唔錯既

 photo EFBE621D-08D7-4279-B042-9E1DF35A2EE0_zpsgzyphymz.jpg

飯後甜品既yogurt都係選用廣島県產牛奶做既

 photo 37EDA8F4-D938-45BC-951C-E02B5AB38D5B_zpsd8ix6bks.jpg

食飽就小睡一回很快就返到香港,不過略嫌毛毯較薄身

 photo 894EC333-004D-4F77-8FFD-C44659814A81_zpsoog94vhr.jpg

總括來說,要有的印航都會有,平躺座位,fast lane,餐食,lounge等等都合格,

服務方面除了去程時有一個空服態度不佳外,其他的都好有笑容,服務唔錯,

印航經常有做特價,以4077就可以連稅坐商務來回大阪,未來都會繼續支持同乘搭

Write a comment

Comments: 0