Lounge Review - United Club Tokyo Narita

之前都分享了ANA全日空的搭乘體驗及arrival lounge,

Flight Review - ANA NH812 Hong Kong - Tokyo Narita Business Class (B763)

Lounge Review - ANA Arrival Lounge Tokyo Narita

現在來看看東京成田離境terminal 1 的 united club,

乘搭ANA全日空或星空聯盟航班的商務位都可使用此lounge

 photo 7C6E3937-5B39-47CC-80D2-9422C93BF8F4_zpslgqtdatv.jpg

lounge位於satellite 3,出境後過了一堆商店後便會找到

 photo Screen Shot 2018-03-04 at 1.37.07 pm_zpsxpzmvlop.png photo 911EAD05-9180-4562-8995-372BE23567E4_zpsj1jva7ck.jpg

lounge面積都幾大,座位數量非常多,兼使用人數不多,

同外面充滿旅客繁忙的手信店相比,有點遠離塵囂的感覺,

小編特別喜愛靠窗的座位,可看到停機枰的風景

 photo E9D008F8-436D-404A-9E7D-98EB37DAF33F_zpsixycd5nk.jpg photo 2C970414-88A0-43C2-96EA-37E632CD27AF_zpsbvplj5vi.jpg photo 37643BCA-F81F-4C50-A2C4-BC08C3FC0B98_zpsnxg154km.jpg photo E7FA7CED-6CD8-43AC-88E4-4892CABA3E2C_zps3i19wmux.jpg photo DF14E27C-768A-4A6C-A5BC-4F34C44BFB09_zps3xlggnrp.jpg photo 11C24307-1E60-4DD2-A94E-C4BFD458E0DB_zpswofjxvou.jpg

lounge內放置的日式擺設

 photo DB62D7E6-37EB-49D0-9C69-4A528ED39042_zpshnng5zps.jpg

自助取餐區的食物,雖則選擇不多,冷盤熱盤都有

 photo 74C45AFF-259A-4984-88E2-7C11F1A05593_zps1gef8we9.jpg photo DE015C96-F77D-43FA-98E4-1264453EFFF1_zpswj6ktton.jpg photo 50711806-6897-43F2-98CE-25637D0FB365_zps7a3tkhvu.jpg photo A98D638E-127C-44F9-90CA-2365DF9C156C_zpsfocnjrtz.jpg photo 68B48EEE-9AE7-416F-AAD3-5B2D536D3A7E_zpswcta65xr.jpg

第二邊取餐區

 photo 9F3BDBD3-F5B0-44B6-8F51-40059439E1C9_zpsnnvdaihm.jpg photo E6785D78-8234-409B-A1EC-38C1680C576E_zpsvsk3fji9.jpg photo 399448D0-63EB-4808-8E9F-38625CF2277F_zpsjrjmpxqg.jpg

酒精類飲品選擇都不錯,當然都有日本常見既啤酒機啦

 photo 81113B6A-7946-4364-97DC-C72DDFE18164_zpsao9al0cy.jpg photo D3C3D96E-CF47-4B46-BB68-6D8EC77899DB_zpsyzowvgw1.jpg photo DE848497-20C9-4638-A14A-11E904DFD4B8_zpsiq5uao9s.jpg

位於lounge最裏頭,有幾排工作間

 photo F281AC91-8CB5-42C8-96C6-0E36ABB31EAA_zps9oh3xrmb.jpg photo D1DCE251-2E13-4263-9007-D5EE38059A04_zps8n3kc131.jpg

lounge內都有沖涼設備,不過去的時段沒有開

 photo 207E6648-DF17-48A3-BCE6-4A9DAD1AC0B3_zpshhvneimu.jpg

以美藉航空公司,加上是外站lounge,質素算可以,幾喜歡呢到寧靜既環境

不過係ana全日空既地頭,難免會俾比下去,人們都遍好使用ana lounge

小編都一樣,在united club小休過後,就前往ana lounge,下一篇會再分享

Write a comment

Comments: 0