Lounge Review - Miracle Business Class Lounge Concourse D Bangkok

Priority Pass 係曼谷Suvarnabhumi機場一共有9個lounge可供使用,

花多眼亂時間又有限都唔知入邊個好,可以參考今次review,

今次係乘搭肯亞航空商務而使用呢個lounge,不過priority pass持卡人都入得,

lounge位於3/f,於gate d5對面,係tax refund附近落一層就搵到,

今次肯亞航空登機口亦是在d5,所以十分方便

 photo E548F1BF-19DC-41CE-BCF7-A8A8F0C625A3_zpsjr3iigq0.jpg

呢個lounge有分first class同business class,

手持肯亞商務既invitation card就只可以入business class,

不過睇返priority pass網站,用priority pass都可以入first class個邊,

至於得唔得就要等下次試過先知

 photo BF7AC05B-600F-4D1F-9CFE-009CD5F5C8AD_zpskped5gvn.jpg photo 92EE5D26-8F09-486F-AF89-26967E222BEF_zpsv6dpe9tm.jpg

lounge既裝修同設計都好新,入口擺放了世界各地時間

入到lounge緊係睇下有咩食先,

用餐區係入口左方,設有不小座位

 photo 039CDEA3-EA45-4CF0-9EA9-58830E01B9EC_zpsffafedwr.jpg photo 1834B5DF-30D1-471F-8213-6225F99A76D5_zpsj8ntjbpn.jpg photo 6A778FCA-CAAE-49A4-9B9B-D59928F9E8B1_zpsqpwsu2lq.jpg photo 604811C3-CFC3-4472-85C9-21807BAF3152_zpsgczmxlfc.jpg

自助取餐區食物,

有三文治,沙律,生果及幾款熱食

 photo EE87F1C3-DCF2-4155-B803-22196D4DA894_zpsftwum3ml.jpg photo ACF78875-0A5D-4478-9869-5AB2E051B59A_zpsklxbria1.jpg photo 6A3DBBFD-BCB7-4902-AF22-597881A4D0FC_zpsb205gqgo.jpg photo 23AB9994-BE89-4162-BFC2-BBB96E02BDE1_zps36uvwxk8.jpg photo 655BB75D-C4EC-4915-9C8C-5B7B66DF1621_zpskslaa92g.jpg photo 0911B190-3696-425A-A366-DB59195AA94D_zpsxfrfuq4g.jpg

亦有杯面提供,不過食現煮粉面好過啦,

飲品方面,一般紅白酒,啤酒汽汽水都有

 photo BC769FBC-82C5-48BD-95A0-31DA784A4D5A_zpstzm0gmfg.jpg photo 68493466-5AB2-4BAA-A688-067F94110EFA_zpsihrnrnp1.jpg photo 5E9BD155-0899-48D6-B49D-418BFD0C2897_zpscpjgrdls.jpg

睇完buffet,睇下現煮既,有以下呢幾款選擇

點左海南雞飯同面,味道唔錯,之後都再叫多份

 photo D26335A6-899F-474A-851D-2B4E37DFBE2D_zpshoxeemin.jpg photo 6AD8624A-95F8-471F-9D8D-985368DC9336_zpsgx6lxjhz.jpg photo 20B8746E-AB02-4567-A7EE-E1E232F7E9EC_zps9bpfb1tw.jpg

lounge 內各種舒適座位,

人流很小,空間大,安靜又舒服

 photo 365A1EEC-33A1-436D-B694-3CEF4B1152FE_zpswma6onsn.jpg photo 65874AB2-4567-4423-98EA-9E798839A564_zps8fchr6ga.jpg photo 98958F33-8331-4DAD-A0E3-1EA73AD4CC79_zpsryqlbcaa.jpg photo 6B0C0850-74FE-4916-988C-E70475FDE501_zpspdckwgue.jpg

位於用餐區另一邊既座位區都有擺放些小點心,生果,飯品及雪糕

 photo FA8A0054-FDCA-425C-B9A7-29090CA56F7E_zpsvbbpgqcy.jpg photo 33287579-CD7A-4323-AC3B-5D3B641018FC_zpswnoieimr.jpg photo 49A4482C-E460-4EED-A879-1D20AF792DFD_zps5bakoqso.jpg photo 76AF3158-3BCA-4ED2-AFC8-43E9CF3166EC_zpscocuhp3j.jpg

不過呢個lounge最特別係有個outdoor area,

係繁忙既曼谷機場有個咁休閒既小花園,感覺唔同哂

食煙既都可以出黎呢到食

 photo D1E15C7D-E63E-4E31-ACFD-0BD96D2E9FD5_zpsiirkujsb.jpg photo 99AE6ED5-594D-4AE3-99EB-9A7FF07BC4BC_zpsoqlob1ra.jpg photo C49DBE9C-829F-40E1-AF69-C0D75579A9D8_zpsmhgvm80p.jpg

最後睇埋廁所及浴室,十分乾淨同企理

係曼谷行完成日係到沖返個涼先上機舒服哂

 photo 04E2D613-11AD-46BC-A61F-B884DBE40EB7_zps3xbyo9cm.jpg photo 07A0BAEE-2408-4ABC-AE0B-E95EB7CA6D34_zpsd42zalsy.jpg photo 0B8963B5-CDB3-4C3E-A807-C33E79D3E9F0_zpsoancnxvf.jpg

呢個 lounge 雖則不及另一些contract lounge大,

Lounge Review - CIP Lounge Concourse G Business Class Bangkok

不過唔一定大先好,個人覺得呢到飲食及設備質數相當唔錯,

有priority pass 既都不妨上機前用下呢個lounge 輕鬆下

Write a comment

Comments: 2
 • #1

  Kelvin (Sunday, 25 June 2017 07:59)

  其實呢幾個Miracle lounge 前身就係CIP lounge
  講到BKK priority pass lounge, 最正始終都係Oman air lounge

 • #2

  Flyjnow (Sunday, 25 June 2017 08:14)

  @Kelvin 下次有機會試下Oman air lounge