Lounge Review - Skyteam Lounge Hong Kong

天合聯盟香港貴賓室位於16號閘口附近,需乘電梯落一層,

天合聯盟成員包括有大家熟悉的中華航空,大韓航空,法國航空,達美航空及十數家航空都會使用此lounge

 photo 3B521E58-B433-4B71-9176-D380BEA6D5F2_zpsm65d48jn.jpg

一下電梯就可以看到reception 及雜誌報紙區

 photo 7D2F76DF-5042-4D63-864D-912D67241ABF_zpsiwq5kgsr.jpg photo 556D5E06-52BB-4CB8-A86F-D947B68D4B1D_zpsuzdcser2.jpg

於reception附近有間房劃為reserved area,應該是專為頭等乘客而設

 photo D37C031A-F0AA-4B8F-84D7-33B629DD9021_zpsmkqet3bl.jpg

香港天合聯盟貴賓室是一個密封的地下室,不能看着飛機升降,

這植物生態牆,算是為貴賓室加一點點敍

 photo CDA38BA7-B533-4F69-82D1-D1DE851DB6E7_zpssnwwjzii.jpg photo 964D135D-DC3E-49BC-8A77-F000F3B51802_zpslh23ooud.jpg

經過走廊便到達用餐區,

呢到都有現煮粉面,

都係plaza premium 管理,點小得魚蛋粉,

要了牛肉面及魚蛋粉,味道不錯

 photo F242A729-1BA2-4CCA-834E-5CF2D2ED79B6_zpstlk42i2b.jpg photo 6EFF0C2D-5399-44EA-8BBD-999249DB0C35_zpsnz7guelz.jpg photo 7E969753-5B5B-4D95-9692-FE1BEE4D5DC0_zps7l4wonhg.jpg

再睇睇自助取餐區,有糕點,沙律,生果

 photo 558D522F-8E36-42D1-9BF1-5D8DFEBDA0FC_zpslzxjgzst.jpg photo B443B9C0-F341-48E4-B4AD-73F8E8F0DCC6_zpsdr5oaton.jpg photo EA9AEFDB-9501-4ADC-8E29-A0BFE3EB9C94_zps6soxl08f.jpg photo 53740026-5290-42CD-B2AD-C8F20AAB1C9D_zps84tmpekl.jpg photo 20C0A2D0-7413-4D60-80D8-11EA0AB35C8B_zpsmc0jdcgu.jpg photo 5153B825-8A61-4A98-93CC-5F58AC25133C_zpspf1bf4sv.jpg

熱食方面,有點心,湯,炒粉面飯及數款餸

甜品仲有焗布甸

 photo 230C6B71-4747-4D93-83CC-2583987DFEDC_zpszoykihss.jpg photo 2CE5541B-CB99-41EC-9446-212A256F2529_zpsvknflvdy.jpg photo 5E1F48AD-9DB7-4063-AFB0-F6CD4D022183_zpso8db4s9f.jpg photo CDB6A015-FAD1-4FD4-A087-662A36A2B56C_zpsttgg6x3l.jpg photo 1AD8D934-2581-4894-8F87-EB4EE37E7EDD_zps3qayirsc.jpg photo 429E0919-A9D4-4C1D-B0DA-F1D9D4F1E224_zpsqdv6fcck.jpg

用餐區都坐滿了人

 photo 0456697A-C66A-46C2-82C5-4F13C1C11570_zpskucjxbdk.jpg

自助酒吧飲料區,酒類的選擇還算多,champagne 是moet 的

 photo D26627D6-9803-48CE-93E8-1444F36A5857_zpsnaoktet0.jpg photo D836B50C-4093-45F0-8341-4E0CC0DE8B77_zpsfuhusnki.jpg photo 9759A866-5775-4ECD-80F9-EFFAE9735C2A_zpslizegaxh.jpg photo F1C3D22C-92DF-499B-BEB8-4649D488F97D_zpsejq3uubw.jpg photo A6771D17-9B2D-47F8-8AF6-79FFAD2EC4BD_zpshlv3htp4.jpg

周圍有不小座位,繁忙時間都唔會太焗促無位坐

 photo BF2B0009-7047-452E-A948-D8548A723225_zpsehd7liwj.jpg photo F959141E-A026-4E75-9A06-EB6DFFA8357C_zpskwopcylw.jpg photo 6A7A00A6-BEC9-4F3A-AB55-AF7FEDF21CF2_zpsraeqfvld.jpg

另外休息區中間還有幾個椅身較高,私隱度感高的個人座位

 photo 303DC01C-7D2B-4E98-9A10-BFF377903935_zpsmoijhoqr.jpg photo A65A1724-A14E-4496-BD5F-DBDCD0E0784C_zpso5r6qd7r.jpg

有imac電腦提供使用

 photo DB5732ED-0DF2-43FB-A426-7CFD610657E0_zps6d06tmwk.jpg

相信這是香港天合聯盟貴賓室最特別的地方,瑜伽室

地方不太大,放了兩張瑜伽墊

不停播放著瑜伽短片,食飽的老虎大人都跟住做消化下,

細心地旁邊放左幾支水

 photo CDA4C678-80F6-4914-80A6-D6F9083B5137_zpscb9jbuhg.jpg photo DCD397CD-1F0E-481C-9E30-14325F5A1535_zpsqzeunlw5.jpg photo 3224B85A-DB55-4399-9620-DE550F4BF031_zps3tzhwn7r.jpg

最裏頭仲有一個獨立的電視間

 photo 98A4ED85-3B77-4303-A890-E0D787FDB07D_zpszoec8d8s.jpg photo DC94C5EC-D551-4A92-8EF0-144AA844AA37_zpsqny9kdvj.jpg

廁所同浴室裝修方面比較簡單

 photo DBB392B4-67E3-4531-B055-08B87B5475F7_zpsweqsm9vv.jpg photo 39BE017E-4873-416D-8C62-47D3442284CB_zpszrlailhq.jpg

總括黎講香港天合聯盟貴賓室還算可以,不過沒什麼讓人驚艷的地方,

當然不可與寰宇一家的比,始終是國泰主場,

但相較星空聯盟係香港都有3個lounge比乘客選擇,

天合聯盟只有一個就好像輸泄小小啦

 

Write a comment

Comments: 0