Flight Review - Air India AI317 Seoul - Hong Kong Business Class (B788)

今次韓國滑雪之旅,去程就坐左埃塞俄比亞航空787夢幻客機,

回程就試下印度航空既787夢幻客機,

 

印度航空係仁川機場check in位於k區,

有專屬business class check in 櫃位,

比埃航好,滑雪板寄倉不用另收費

 photo 4C68C80C-2B3E-44B8-931F-27C9AC06E30A_zps6ogloxnj.jpg  photo 16D16C14-E089-49BA-A4BF-20F96F04C910_zps1bjqz3dk.jpg

出境後,先後去左2個lounge,可重溫

Lounge Review - Asiana Business Class Lounge Seoul Incheon Main Terminal

Lounge Review - Sky Hub Lounge Seoul Incheon Gate 42

 

閘口位於121號,需搭無人列車,要預多小小時間前往

呢班機會先停香港再飛去德里,最後再飛去孟買

 photo 65B2290C-8EE2-4853-818A-9239EE3CA9E2_zpso2lmgxr6.jpg  photo 02D56B39-6303-41B2-9DBE-661F5C70F3CE_zpsmiucejn7.jpg

印度航空787客機只有18個商務位,比埃航小

是日商務艙都坐滿人

 photo Screen Shot 2017-03-05 at 7.04.42 pm_zpsqrjpcjcl.png

商務艙座位以2-2-2排列,

係standard forward facing 既平躺座位,

空間感十足

 photo A3BDE53C-83B3-4060-A7DE-59612EEA59CB_zps21xh8tex.jpg  photo E114556D-B18F-40A2-AB97-44BE9BF48D7D_zpsg2gdhd0w.jpg  photo FEF16BA4-C498-4F89-88FC-A39B4F598BC7_zpsx4vh3hul.jpg

座位側有叉電位,usb插,control及閱讀燈

 photo 49589511-21CF-41CF-8132-F6EDE06F4F41_zpsvdrbi4te.jpg  photo E1BBE56B-67AB-4456-9628-716B3E4B7C75_zpssbgxqiic.jpg  photo 11A5D577-8BCF-466C-BA58-D7231B2F850A_zpsefjew7xf.jpg  photo F11963E1-8C88-4EFA-BF95-359F38654B8E_zpsuoio3s8g.jpg

787夢幻客機應該幾新下,不過已見座位有損壞

 photo DA555649-B12E-4D86-9645-F65815FF63D8_zpslpiaxcmc.jpg  photo E6BBAC40-67B0-4721-B203-C37189569EC4_zpsgecyfcdt.jpg

無過夜包,不過都有派發眼罩及襪

 photo 3C232CE4-8565-4BC6-AD3B-22548F065F86_zpsingiwsje.jpg

耳機質素就好普通

 photo 39BBE8C7-A31A-4C24-B2C2-8CEBB4B37C43_zpszjel50ng.jpg

是日餐單,當然唔小得有咖喱

 photo 1A36C9A4-E0FF-433D-BAAE-C8456446DE9D_zpsvxdpknd7.jpg  photo 020F4D82-1741-4067-A26F-BEA5EDA6CC56_zps8nfrnvn1.jpg

酒水單就無啦,不過眼見一般紅,白酒,香檳同烈酒都有

 photo A956872B-1B78-4718-AD28-6A21B7AA0377_zpsfut58jnh.jpg

餐單上既唔係樣樣都有,

最後要左份餐單上無既蝦同面,

上餐過程係一盤過,前菜及主菜一齊上

味道就麻麻啦,反而老虎點既咖喱就幾好味,

坐印度航空真係要食下咖喱

 photo 2BDC7119-D603-46B4-9304-41F91B923D2D_zpsxlu0qfqx.jpg

飯後要左印度既masala tea,係有d辣既奶茶,

不過始終唔夠係印度飲既好味

 photo E2DDB6C5-7D23-46C1-B721-5A04BF1762A4_zpsnquig5cq.jpg  photo 7806CD06-FE05-4B1A-941C-E5A8C2C159DC_zps0msdvyxu.jpg

飯後亦有派蕉及水果

 photo 14624BCC-526C-4162-8F60-24DFBEA17E1B_zpsrdgxotw3.jpg

食完就躺平訓陣,好快就返到香港

 photo C6BF73AA-97A5-4992-B70D-C0778AE3BBCE_zpsy6by5jzx.jpg

今次搭乘印度航空既體驗唔錯,

無傳聞架機會有咖喱味,都係一般航班咁,

印度航空性價比高,大時大節都無特別加價,

係去首爾或大阪一個唔錯既選擇

Write a comment

Comments: 0