Lounge Review - The Cabin Hong Kong

The Cabin 爾雅堂係國泰既business class lounge

搭oneworld其他機既business class都可以入

lounge 位於 23號閘附近,過關後只需幾分鍾路程即到

 photo C46DB42C-9FAE-42B7-97DA-340E2CC0E8A9_zpsfwqbek3g.jpg

lounge面積唔算好大

設有不小單人圓形座位,幾有privacy

 photo 85E1AED8-F99D-4D92-B7F5-5991E59B14A5_zps9jwzdpln.jpg  photo C27A1C15-0E80-473D-9612-96E0AF9C032E_zpsxlpk7wn9.jpg  photo 98AA261D-7FBC-4ABD-A21E-6CF4FC29BE80_zpslcrcjrfn.jpg

the cabin 其中一個特色係鮮榨果汁

可以係bar到order,鐘意點mix都得,當然亦有國泰已mix定既特飲啦

 photo 006D2BA1-6767-43D0-BC26-665A3D7262D8_zpsaxg6o68f.jpg  photo e8aa2665-f9db-457a-95a1-7cb1a48b395e_zpsb86jcigb.jpg  photo F8BDBF7C-48FC-4447-8681-2AA2EA7E927A_zpsohbfa7lm.jpg

食物方面仲有個salad bar

糕點,熱食,罐裝飲品既選擇同其他國泰既lounge都差唔多

 photo D46FC915-1479-4259-996C-971EB01DE30F_zpsopyfftrc.jpg  photo 9CEB9899-A1C4-462B-98D7-7B6B21A7AE58_zpszsl5umbn.jpg  photo F966B2F1-4996-40ED-9504-59B3B8697E96_zpsztp0hio3.jpg  photo 81407440-AF06-4F1F-81AF-71C8D19B43C4_zpsf1yjycxi.jpg

最後㨂左面對窗口既一排sofa黎坐,可以望到停機枰,

景觀唔錯,當日英航既a380就泊左係面前

 photo 2EC8EAF6-1296-48D9-A246-62E784792C53_zps08nppvaa.jpg  photo 90BF902D-7F5F-4990-B6A2-23C6DC2A939A_zpsq6eis7ow.jpg

坐左一陣飲左杯果汁,老虎大人話要食面就去左第二個lounge lu

 

overall 呢個lounge既位置都幾方便,鐘意飲鮮榨果汁既朋友可以留意下

Write a comment

Comments: 0