Flight Review - Hong Kong Airlines HX780 Bangkok - Hong Kong Business Class (A333)

由於價錢及要返工的關係選擇左今次之red eye flight

起飛時間為當地時間早上3點半,返到香港為早上7點

港航呢d航班時間啱哂鐘意玩到盡既人,又唔需要請多日假

 

係曼谷玩到12點就搭的士出機場,十分暢順半個鐘就到

港航check in係位於k區,可能時間尚早未見人龍

 photo 92529F1A-F7DC-452D-839C-012AA11CC0FF_zpspezd4zgu.jpg

business class 既check in 櫃位只得一個

check in 後有俾premium lane coupon 及lounge pass

本來想用priority pass 入oman air 個lounge,不過去到個時已關門,唯有去cip lounge

可睇返 Lounge Review - CIP Lounge Concourse G Business Class Bangkok

 photo 78B1712C-62BC-4AD8-9C0A-79F031D8F0CA_zpszwaxv18t.jpg  photo C5A4EEFB-2DFC-4E20-847E-4E7E124E7F46_zpsudz7s6tl.jpg  photo 0bb13e31-3455-409a-b316-f8d5fbbaa3fe_zps5gqxsvsz.jpg

登機啦,今次係坐a330-300客機,有全平躺座位

座位係以1-2-1佈置,有同行既緊係選中間個兩個相連位啦

個人幾鐘意呢種staggered設計,好有privacy

 photo Screen Shot 2016-10-23 at 1.09.58 pm_zpsllw5nghk.png
 photo C77C359D-764C-4FB6-B6BA-F483F6BF944C_zpsnlsdgfvn.jpg  photo 450E0E82-E0F4-4003-973C-34186AECB5C8_zpsxhxjgev8.jpg

control設於座位側

有充電位,但未見有usb頭

 photo 71B95CF6-14A5-451E-844F-086E65008DC4_zpskujbp5d3.jpg  photo 9C674A5B-2A31-4B54-AA88-6001097D1AFE_zpsortmkmxm.jpg

間隔夠私隱,唔怕俾人見到睡相

 photo 59E7820C-7A01-4A7B-8430-33C124BA7F81_zpsumf4rtvg.jpg

回程餐單有blue elephant既餐,不過眼訓多過餓最後無食到

酒水同去程一樣無轉過

 photo 9662DACB-F0AC-4C28-8A82-CB764CE29BD8_zps1ltv5kz3.jpg  photo BF621152-4F4E-4DB8-AB50-E9311FD04F61_zpsnhf8vhgd.jpg  photo D1BDB0B6-DE1B-4928-9F1F-E3ED985D7367_zpsruvrvblb.jpg

訓足兩個多小時機程就到香港,旅程完滿結束

Write a comment

Comments: 0