Ciao~ 羅馬 商務來回連稅 12400 起!

海南航空又有抵野啦,係12月出發來回羅馬既商務客位連稅只需 12400 起
想係歐洲過聖誕既朋友快d book啦
逢星期3,6出發,星期4,日返
想係其他月份出發都唔係貴好多,連稅只需 14480 起 (至 31/03/2017)

訂票上官網啦https://www.hainanairlines.com/HK/TW/Home

 photo Screen Shot 2016-09-29 at 16.24.21_zpstkvswiku.png

經測試21/12 出發,29/12 返,連稅只需12400

 photo Screen Shot 2016-09-29 at 16.21.52_zpsttrjkej6.png  photo Screen Shot 2016-09-29 at 16.22.02_zps766xnnwm.png

如果12月行唔開,其他月份如11月來回連稅都只係14480起,價錢唔錯都值得入手

 photo Screen Shot 2016-09-29 at 16.18.32_zps1uaw9llo.png

海南航空平躺商務位

 photo Screen Shot 2016-09-17 at 11.45.51 am_zpse47k9nal.png

Write a comment

Comments: 0